Jan 20, 2020   5:56 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Noise monitoring at selected department
Written by (author): Ing. Zuzana Boledovičová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie hluku na vybranom pracovisku
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo vykonanie meraní na pracovisku a porovnanie výsledkov s normou. Práca je rozdelená do 5 kapitol. Obsahuje 7 tabuliek a 2 prílohy. Prvá kapitola je venovaná riešeniu hluku v pracovnom prostredí hlavne základný pojmom a zdrojom hluku. Ďalšia kapitola bola zameraná na vplyv hluku na človeka, čo všetko hluk spôsobuje. V tretej kapitole je definované meranie hluku a rozdelené podľa spôsobov merania. Štvrtá časť práce je venovaná praktickej časti. Zameriava sa hlavne na oboznámenie sa s podnikom a samotným výkonom monitorovania. Posledná kapitola rieši výsledky monitorovania hluku a porovnanie hodnôt s normou. Výsledkom práce je dosiahnutie znalostí v oblasti monitorovania hluku a navrhnutie nápravných opatrení v prípade potreby.
Key words:zvuk, hluk, expozícia, pracovné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited