Jan 20, 2020   7:15 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Preparation of MSDS according to new legislation
Written by (author): Ing. Peter Tomášek
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vypracovanie KBÚ v súlade s novými právnymi predpismi
Summary:Práca sa zaoberá problematikou vypracovávania kariet bezpečnostných údajov podľa nových právnych predpisov. V prvej časti je bližšie charakterizovaná karta bezpečnostných údajov a smernice REACH a CLP. Praktická časť sa sústreďuje na vypracovanie konkrétnych kariet podľa nových predpisov. Chemikálie, ktoré som si vybral, používajú na pracovisku VUJE, a. s. v Križovanoch. V ďalšej časti je zhodnotenie rozdielov medzi starými prvkami označovania a tými novými.
Key words:Karta bezpečnostných údajov, REACH, DSD, DPD, klasifikácia, piktogramy, bezpečnostné upozornenie, výstražné upozornenie, CLP, nebezpečné látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited