Jan 23, 2020   3:35 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Health and safety when manufacturing plastic containers
Written by (author): Ing. Adriána Hečková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Martin Pastier, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe plastových nádob
Summary:Cieľom mojej práce bolo analyzovať výrobu plastových nádob pri vybranom vyfukovacom automate vo firme Elastik, spol. s.r.o. v Šelpiciach. V prvej časti som opísala stroj na výrobu plastov. Pri analýze rizík pri výrobnom stroji som použila bodovú metódu a Checklist. V ďalšej časti som posúdila hluk v pracovnom prostredí a chemické faktory na životné prostredie. Na koniec som zhodnotila výsledky analýzy rizika pri výrobe plastových nádob a navrhla osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré by zaručovali bezpečnú ochranu pracovníkov.
Key words:bozp, plast, výroba plastov, analýza rizík, chemický faktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited