Jan 20, 2020   7:13 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Principles of inherent safety and historicalcauses in the conditions of ordinary life
Written by (author): Ing. Katarína Šellingová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Princípy inherentnej bezpečnosti a príčin historických nehôd v podmienkach bežného života
Summary:Práca sa zaoberá vplyvom príčin historických nehôd na inherentnú bezpečnosť v podmienkach bežného života. Prvá kapitola teoretickej časti sa zaoberá identifikáciou rizík a ich analýzou. Zameriava sa tiež na problematiku inherentnej bezpečnosti, jej charakteristiku a identifikáciu základný princípov. Druhá kapitola je venovaná opisu štyroch závažných priemyselných havárií, ktoré mali vplyv na vývoj inherentnej bezpečnosti a formovanie základných princípov. Kapitola obsahuje krátke poučenie z havárií, ktoré viedlo k nápravným opatreniam nielen v chemickom priemysle. V tretej kapitole sú uvedené príklady aplikácie princípov inherentnej bezpečnosti do podmienok bežného života. Štvrtá kapitola opisuje možnosti použitia princípov inherentnej bezpečnosti a príčin historických nehôd a ich vplyv na zvyšovanie bezpečnosti. V predposlednej kapitole je opísaný a analyzovaný problémový dopravný úsek . Na základe vyhodnotenia analýzy sú navrhnuté a zhodnotené riešenia pre zvýšenie bezpečnosti, na základe použitia inherentne bezpečných princípov. Posledná šiesta kapitola sa venuje zhodnoteniu princípov inherentnej bezpečnosti a príčin historických nehôd, ich kladov a záporov.
Key words:princípy inherentnej bezpečnosti, historické nehody, riziko, inherentná bezpčenosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited