Jan 20, 2020   7:20 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety aspects of the use of pyrotechnics
Written by (author): Ing. Aneta Polakovičová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné aspekty používania pyrotechniky
Summary:Diplomová práca sa zaoberá rozborom bezpečnostných aspektov v oblasti pyrotechniky. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na oboznámenie sa s jednotlivými druhmi pyrotechnických výrobkov, kategorizácii a základným informáciám. V tejto časti je uvedená aj história a vývoj ohňostrojových efektov po súčasnosť. Druhá časť je venovaná legislatívnym a bezpečnostným požiadavkám na prácu s pyrotechnikou súvisiacich s výrobou, dovozom, distribúciou aj vekovým obmedzeniam. Dôraz je kladený na cestnú prepravu, ktorá je definovaná Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. V tretej časti je spracovaná štatistika na základe dostupných informácií záchrannej zdravotnej služby SR, Hasičského a záchranného zboru SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie. Je poukázaná na vzniknuté prípady úrazovosti a požiarovosti. V štvrtej časti je posúdená bezpečnosť práce ako predísť zraneniam pri manipulácii s pyrotechnikou. Cieľom je poukázať na špeciálne zásady a bezpečnostné odporučenia ako aj kontrola predaja a podmienky nadobúdania uvedených výrobkov. V záverečnej časti je zhodnotená bezpečnosť pyrotechniky. Poukazuje na úskalia spojené s nedodržaním pravidiel a stanovených zásad.
Key words:bezpečnosť, ohňostroj, pyrotechnické výrobky, zábavná pyrotechnika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited