Jan 23, 2020   2:32 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Electric blast of the explosives and its safety
Written by (author): Ing. Roman Vráblik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrický roznet výbušnín a jeho bezpečnosť
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je oboznámenie sa s elektrickým roznetom výbušnín a jeho jednotlivých častí ktoré ho tvoria z hľadiska bezpečnosti a fungovania z dostupných zdrojov informácií. Ďalej oboznámenie sa s využitím metódy HAZOP pre analýzu rizík možných zapojení elektrického roznetu ako aj jeho častí samotných, spolu s teoretickým popisom týchto častí a zapojení. Práca je rozdelená do štyroch teoretických a dvoch praktických kapitol. Obsahuje šesť obrázkov a dvadsať tabuliek. V prvej kapitole je popísaný elektrický roznet výbušnín a jeho bezpečnosť. Druhá kapitola obsahuje popis elektrických rozbušiek a ich zapojenia. Tretia kapitola popisuje nežiaduce deje pri elektrickom roznete. V ďalšej kapitole je popísaná metóda HAZOP pre analýzu rizík elektrického roznetu. V prvej praktickej kapitole je analyzovaný elektrický roznet zvolenou metódou prostredníctvom tabuliek. V poslednej kapitole sú zhrnuté získané poznatky vyplývajúce z analýzy rizík. Výsledkom riešenia danej problematiky je poukázanie na zvýšenie bezpečnosti elektrického roznetu výbušnín.
Key words:HAZOP, Elektrický roznet, elektrická rozbuška

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited