Jan 19, 2020   6:14 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identification of dangerous and risk in operation for metal finishing
Written by (author): Ing. Jana Liptáková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia nebezpečenstva a rizík v prevádzke povrchovej úpravy kovov
Summary:V práci sa zaoberám identifikáciou nebezpečenstva a analýzou rizík v prevádzke povrchovej úpravy kovov, v spoločnosti Voith Industrial Services, s.r.o. v Bánovciach nad Bebravou, vypracovanou pomocou bodovej metódy na základe požiadaviek normy OHSAS. Analýza bude slúžiť ako dostatočný základ na riadenie BOZP v danej prevádzke. Aby som mohla identifikovať možné nebezpečenstvá a riziká v danom procese výroby, musela som podrobne spoznať a popísať jednotlivé pracovné pozície a pracovné činnosti na týchto pozíciách. Na základe analýzy dostupnej dokumentácie a niekoľkoročných skúseností zamestnancov prevádzky lakovne som identifikovala možné nebezpečenstvá a určila som stupeň rizika vzhľadom na bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Táto analýza je podklad pre špecifikovanie všetkých oparení, ktoré budú, resp. sú aplikované na zníženie rizika. Účelom diplomovej práce bude teda vypracovanie analýzy nebezpečenstiev a rizík eliminácia všetkých reálnych aj potencionálnych nebezpečenstiev pri práci v prevádzke povrchovej úpravy kovov.
Key words:nebezpečenstvo, ohrozenie, analýza rizík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited