Jan 23, 2020   2:20 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Appraisal of the safety level in COOP Jednota Trnava
Written by (author): Ing. Jozef Kúdela
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v COOP Jednote Trnava
Summary:Investície na zlepšovanie ochrany zdravia a pracovných podmienok sa nemôžu v žiadnom prípade považovať za investície bez návratnosti. Hlavným cieľom práce je poukázať ako tvorba primeraných pracovných podmienok a bezpečného pracovného prostredia prispieva k spokojnosti zamestnancov v COOP Jednota Trnava, S.D. a zároveň ekonomický prínos v dôsledku minimalizácie pracovných úrazov a zároveň zvyšovanie kvality práce zamestnancov. .
Key words:pracovný úraz, hodnotenie rizík, bezpečnosť práce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited