Jan 20, 2020   5:57 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of preparation and training for security staff in the training center at Bohunice
Written by (author): Ing. Maroš Holec
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv prípravy a zaškolenia personálu na bezpečnosť v stredisku výcviku v Elektrárni Bohunice
Summary:HOLEC, Maroš: Vplyv prípravy a zaškolenia personálu na bezpečnosť v stredisku výcviku v Elektrárni Bohunice [diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2013, 70 strán , Moja práca je zameraná na vplyv prípravy personálu z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci a na minimalizovanie ľudských chýb na jadrovom zariadení v novovybudovanom stredisku praktického výcviku v EBO. Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá oboznámením sa s právnymi predpismi, vyhláškami a základnými pojmami, obsahuje požiadavky na minimalizovanie ľudských chýb, ktoré môžu viesť k udalostiam s následkami v prevádzke jadrových elektrární. Praktická časť diplomovej práce obsahuje analýzu ako zlepšiť fungovanie organizácie v oblasti jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia personálu, radiačnej ochrany a iných oblastí bezpečnosti. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie správania, návykov personálu a zabránenie zbytočným chybám vytvorením pevných organizačných bariér. V závere práce je zhodnotenie stavu prípravy zamestnancov z teoretického ako aj praktického výcviku.
Key words:príprava personálu, bezpečnosť a ochrana, jadrová bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited