Jan 20, 2020   6:03 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Analyze of Human Health Risk in Woodworking Business
Written by (author): Ing. Štefan Habala
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza pracovných rizík v drevospracujúcom podniku
Summary:HABALA, Štefan: Analýza pracovných rizík v drevospracujúcom podniku. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Ing.Richard Kuracina, PhD.- Trnava: MTF STU, 2013, 67s. Kľúčové slová : bezpečná práca, hodnotenie pracovných rizík, návrhy a opatrenia V diplomovej práci som sa zaoberal pracovnými rizikami v drevospracujúcom podniku. Cieľom práce je analýza pracovných rizík v drevospracujúcom podniku aplikáciou metódy checklist a bodovou metódou a následné prijatie opatrení a návrhov na odstránenie, prípadne zníženie rizika na spoločensky prijateľnú mieru.
Key words:hodnotenie pracovných rizík, návrhy a opatrenia, bezpečná práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited