Jan 20, 2020   6:05 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occupational Safety and Health in the Production of Special cables of Petroleum Production
Written by (author): Ing. Veronika Chovancová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe špeciálnych káblov pre ťažbu ropy
Summary:Cieľom bakalárskej práce je identifikácia a posudzovanie rizík pri práci vo výrobnom podniku. Práca je rozdelená štyri kapitoly. V prvej kapitole práca rieši všeobecný pohľad na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, poskytovanie ochranných osobných pracovných prostriedkov, ochranou pred požiarmi a ručnou manipuláciou s bremenami spracovaním základných noriem, zákonov a odbornej literatúry. V druhej kapitole sme sa zamerali na riziko a popísanie metód analýz rizika. V tretej kapitole práce bol vybraný výrobný podnik a výrobné zariadenie na ktorom sa zisťovalo ohrozenie a nebezpečenstvá a následne ich eliminácia pomocou metód analýzy rizík. V štvrtej kapitole sme sa zamerali na zhodnotenie rizík na zariadení a na návrh konkrétnych opatrení na zníženie rizika.
Key words:riziko, vulkanizačná linka, FMEA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited