Jan 20, 2020   6:05 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dust clouds and its properties
Written by (author): Ing. Andrej Patka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozvírený prach a jeho vlastnosti
Summary:Bakalárska práca je písaná na tému Rozvírený prach a jeho vlastnosti. Popisujú sa tu základne definície prachu, vlastností prachu, zvírenia prachu, merania prachu. Cieľom práce je stanovenie najvhodnejšej iniciácie, pri ktorej nastane najvyšší výbuchový tlak našej vzorky. Merania boli vykonávané vo výbuchovej komore KV-150 M2, kde bol našou vzorkou drevný prach. V komore boli v šiestich pokusoch za sebou vykonané výbuchy, kde sa zároveň nastavoval rôzny čas iniciácií. Pri každom jednom meraní boli sledované výsledky výbuchu a zaznamenané, či už výbuch nastal alebo nenastal. Sledovala sa sila tlaku, ktorý bol vyvinutý pri výbuchu v komore. Nakoniec bol stanovený maximálny výbuchový tlak vzorky drevného prachu v našej komore KV-150 M2 a jeho najvhodnejšia iniciácia.
Key words:rozvírený prach, iniciácia, výbuch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited