Jan 19, 2020   5:43 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Operational safety of unit transformer 1AT01 in Nuclear Power Plant Jaslovské Bohunice
Written by (author): Ing. Roman Mikulčík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prevádzková bezpečnosť blokového transformátora 1AT01 v Atómovej elektrárni Bohunice
Summary:MIKULČÍK, Roman: Prevádzková bezpečnosť blokového transformátora 1AT01 v Atómovej elektrárni Bohunice [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, Ph.D., - Trnava: MTF STU, 2014, 79 s. Cieľom diplomovej práce je analyzovať prevádzkový proces blokového transformátora pomocou metódy HAZOP a WHAT IF. Na základe vypracovania analýz sú identifikované riziká v prevádzke blokového transformátora a navrhnuté opatrenia na zdokonalenie bezpečnosti prevádzky bloku. Diplomová práca pozostáva z piatich kapitol. V prvej kapitole je popísaná prevádzková bezpečnosť blokového transformátora, ktorá zahŕňa bezpečnostné zariadenia, elektrické ochrany a bezpečnostné požiadavky na pracovisko a zamestnancov. Druhá kapitola popisuje zariadenie transformátora, jednotlivé časti systému a činnosti na udržiavanie zariadenia v prevádzkyschopnosti. V tretej kapitole sú aplikované metódy HAZOP a WHAT IF, ktorými je systém bezpečnosti prevádzky blokového transformátora podrobne analyzovaný. Pomocou týchto metód sú zistené rizikové faktory, ktoré sa v rámci prevádzky vyskytujú a môžu predstavovať narušenie bezpečnosti. Štvrtá kapitola obsahuje zhodnotenie bezpečnosti prevádzky na základe uskutočnených analýz HAZOP A WHAT IF, hodnotí jednotlivé výhody a nevýhody použitia metód, pričom ich vzájomne porovnáva. Súčasne sú v tejto kapitole popísané možné najnebezpečnejšie riziká prevádzky vyplývajúce z analýz, ktoré môžu byť potencionálnym zdrojom nebezpečných udalostí. Piata kapitola predstavuje navrhované opatrenia, ktoré zavedením do praxe zdokonalia systém prevádzkovej bezpečnosti blokového transformátora a zvýšia kvalitu prevádzky bloku.
Key words:blokový transformátor, prevádzková bezpečnosť, rizikové faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited