Jan 19, 2020   5:07 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of the method in terms of MORT editor LibreOffice Calc spreadsheet
Written by (author): Ing. Samuel Steinhübel
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia metódy MORT v podmienkach tabuľkového editora LibreOffice Calc
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá aplikáciou systematických techník vhodných pre vyšetrovanie havárií v chemickom priemysle v Slovenskej republike a vytvorením prostredia, ktoré túto aplikáciu uľahčuje. V úvode práce je diskusia o vyšetrovaní nehôd vo svete a v Slovenskej republike. Moderné vyšetrovacie metódy nehôd sú založené na systematických technikách. Pre samotnú prácu bola vybraná systematická technika vyšetrovania nehôd, ktorej výsledkom sú koreňové príčiny, pretože poskytujú najlepší pohľad do príčin nehody a umožňujú vypracovať najkonzistentnejšie nápravné opatrenia. Samotná práca je preto v najväčšej miere venovaná metóde Management Oversight & Risk Tree -- MORT. Pretože je potrebné pre úspešné zvládnutie vyšetrovania pomocou metódy MORT vykonať prípravné analýzy, po kapitole so základným popisom metódy sa ďalšie kapitoly venujú Analýze epizód a Analýze bariér. Na konci teoretickej časti je popis aplikácie metódy a diagramu. Pretože je použitie voľne dostupného manuálu MORT pre analýzu nepraktické, bol vrámci práce vytvorený nástroj MORT WorkSheet, ktorý uľahčuje a zjednodušuje praktickú aplikáciu metódy MORT a ktorý je popísaný na začiatku praktickej časti. V závere práce sú diskutované prínosy metódy MORT nielen vzhľadom k tradičnému vyšetrovaniu nehôd a k ostatným vyšetrovacím technikám, ale tiež aj vyšetrovaniu nehôd v chemickom priemysle.
Key words:MORT, LibreOffice, Calc, analýza, energia, bariéry, riziko, otázky, podmienky, nehoda, udalosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited