Jan 23, 2020   3:54 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Exposure to hot materials and surfaces and the elements of prevention against fatal injuries.
Written by (author): Ing. Juraj Hajdúch
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vystavenie horúcim materiálom a povrchom a prvky prevencie proti smrteľným úrazom
Summary:SÚHRN HAJDÚCH, Juraj: Vystavenie horúcim materiálom a povrchom a prvky prevencie proti smrteľným úrazom. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality, Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014. 69 s. Diplomová práca pojednáva o prevencii proti smrteľným úrazom, manipulácii s horúcim materiálom (slinok, múčka) alebo povrchom. Ako príklad uvádzam spoločnosť Holcim Slovensko, a. s., ktorá je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov -- cementu, kameniva a transportbetónu. V súvislosti s touto spoločnosťou chcem poukázať na všetky preventívne opatrenia, ktoré zabezpečujú dôkladnú prevenciu zamestnancov pri každodennom zaobchádzaní s nebezpečnými materiálmi, ako je slinok alebo múčka. V priestoroch spoločnosti mi bolo umožnené vykonať prieskum, ktorý zahŕňal monitorovanie miest, ktoré prekračujú stanovenú teplotu (viac ako 150 stupňov). Všetky dôležité informácie o prvkoch prevencie súvisiacej s vystavovaním sa horúcim materiálom a povrchom som zapracoval do smernice FPE13. Jednotlivé návrhy opatrení v analytickej časti som spracoval do tabuliek.
Key words:Horúci povrch, Cardox, Prevencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited