Jan 23, 2020   2:47 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of safety measures in distribution of natural gas
Written by (author): Ing. Tomáš Boroš
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analyzovaním súčasného stavu bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu. Definuje bezpečnostný systém, bezpečnostné opatrenia s dôrazom na minimalizáciu škôd a znižovanie rizík. Práca poukazuje na súbor opatrení pri havarijnom plánovaní. Predstavuje distribučnú sieť a technické plynárenské zariadenia. Venuje sa identifikácií, rozboru a hodnoteniam rizík, ktoré sa vyskytujú pri distribúcii zemného plynu a ktoré sú podkladom na vytvorenie havarijného plánu. Spracováva rezultát metódou HAZOP a metódou FTA a následne navrhuje bezpečnostné opatrenia v štruktúre havarijného plánu. Navrhuje optimálny rozsah aplikácií bezpečnostných opatrení v štruktúre havarijného plánu v podmienkach stavu núdze plynárenskom priemysle.
Key words:bezpečnostné opatrenia, distribúcia plynu , metóda FTA, havarijný plán, metóda HAZOP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited