4. 7. 2020  10:59 Prokop
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Analýza bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu
Autor: Ing. Tomáš Boroš
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:
Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Analýza bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analyzovaním súčasného stavu bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu. Definuje bezpečnostný systém, bezpečnostné opatrenia s dôrazom na minimalizáciu škôd a znižovanie rizík. Práca poukazuje na súbor opatrení pri havarijnom plánovaní. Predstavuje distribučnú sieť a technické plynárenské zariadenia. Venuje sa identifikácií, rozboru a hodnoteniam rizík, ktoré sa vyskytujú pri distribúcii zemného plynu a ktoré sú podkladom na vytvorenie havarijného plánu. Spracováva rezultát metódou HAZOP a metódou FTA a následne navrhuje bezpečnostné opatrenia v štruktúre havarijného plánu. Navrhuje optimálny rozsah aplikácií bezpečnostných opatrení v štruktúre havarijného plánu v podmienkach stavu núdze plynárenskom priemysle.
Kľúčové slová:bezpečnostné opatrenia, distribúcia plynu , metóda FTA, havarijný plán, metóda HAZOP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene