4. 8. 2020  1:39 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
     
Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej realityKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
2 E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraníKEGA
spoluriešiteľ
01.01.201331.12.2015
3
I. Tureková
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
4 Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosťK. Čekanová
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2018
5
 Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch. KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
6
D. PangrácováMladý výskumníkriešiteľ22.03.201731.12.2017
7
 Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradabilityVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2021
8
R. KuracinaKEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
9
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.06.201731.05.2018
10
M. RuskoAPVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ
01.01.201231.12.2013
11
K. BalogOP VaI
riešiteľ
01.09.2017
31.08.2021
12M. Rusko
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2015
31.12.2017
13
 Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých
APVV - Program LPP
spoluriešiteľ
01.04.2008
30.09.2011
14
 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktov
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2018
31.12.2021
15R. KuracinaAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ
01.07.2019
30.06.2023
16
 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachovVEGAspoluriešiteľ01.01.2020
31.12.2023
17 Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstve
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
24.10.2013
30.09.2017
18R. KuracinaVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2017
31.12.2020
19
 Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
20
 Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.04.2016
31.05.2017
21
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.201231.12.2014
22
inštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ01.06.2017
31.12.2017
23 Termická stabilita kompozitných materiálov na báze drevaR. KuracinaAPVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
24
 Veda bližšie k študentomO. Moravčík
APVV - Program LPP
spoluriešiteľ
27.10.200631.10.2009
25
K. RešetováSOP Ľudské zdroje
riešiteľ
01.10.2013
30.09.2015
26
 Vybudovanie inovatívneho výučbového laboratória pre praktické a dynamické vzdelávanie študentov v odbore BOZP Building
KEGA
zodpovedný riešiteľ01.01.2021
31.12.2023
27
 Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózyAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
28
J. MartinkaAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
29
 Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorovVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
30 Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachovinštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ
06.05.2019
31.10.2020
31
inštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ
16.04.2018
31.12.2018
32 Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnosti
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
33
M. SoldánKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
34M. DománkováVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně