20. 1. 2020  13:03 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej realityP. KošťálKEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
2 E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraníZ. SzabováKEGAspoluriešiteľ01.01.201331.12.2015
3 Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírodeI. TurekováVEGAspoluriešiteľ01.01.200831.12.2010
4 Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosťK. ČekanováKEGAspoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
5 Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch.K. BalogKEGAspoluriešiteľ01.01.201031.12.2011
6 Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachovD. PangrácováMladý výskumníkriešiteľ22.03.201731.12.2017
7 Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradabilityM. SoldánVEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2021
8 Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizíkR. KuracinaKEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201631.12.2018
9 Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachovP. Rantuchinštitucionálny projektspoluriešiteľ01.06.201731.05.2018
10 Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcovM. RuskoAPVV - Bilaterálna spolupráca spoluriešiteľ01.01.201231.12.2013
11 Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadovK. BalogOP VaIriešiteľ01.09.201731.08.2021
12 Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014M. RuskoVEGAspoluriešiteľ01.01.201531.12.2017
13 Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkýchA. MichalíkováAPVV - Program LPPspoluriešiteľ01.04.200830.09.2011
14 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktovR. KuracinaVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201831.12.2021
15 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadeníR. KuracinaAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.07.201930.06.2023
16 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachovP. RantuchVEGAspoluriešiteľ01.01.202031.12.2023
17 Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstveK. BalogAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ24.10.201330.09.2017
18 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charaktetistík priemyselných prachov a horľavých plynovR. KuracinaVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201731.12.2020
19 Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201730.06.2021
20 Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostrediaM. Beňoinštitucionálny projektspoluriešiteľ01.04.201631.05.2017
21 Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie.M. SirotiakVEGAspoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
22 Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubiciR. Kuracinainštitucionálny projektzodpovedný riešiteľ01.06.201731.12.2017
23 Termická stabilita kompozitných materiálov na báze drevaR. KuracinaAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.07.202030.06.2024
24 Veda bližšie k študentomO. MoravčíkAPVV - Program LPPspoluriešiteľ27.10.200631.10.2009
25 Vedomostná fakulta pre hospodársku praxK. RešetováSOP Ľudské zdrojeriešiteľ01.10.201330.09.2015
26 Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózyK. BalogAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201731.12.2020
27 Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201530.06.2019
28 Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorovM. SoldánVEGAspoluriešiteľ01.01.200931.12.2011
29 Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachovR. Kuracinainštitucionálny projektzodpovedný riešiteľ06.05.201931.10.2020
30 Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynovR. Kuracinainštitucionálny projektzodpovedný riešiteľ16.04.201831.12.2018
31 Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnostiJ. MartinkaKEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
32 Zlepšovanie vedomostnej úrovne študentov I. a II. stupňa VŠ štúdia študijného programu Integrovaná bezpečnosť v predmetoch jadra študijného odboru BOZP implementáciou inovatívnych virtuálnych laboratórií do vyučovacieho procesuM. SoldánKEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
33 Zvyšovanie mikroštruktúrnej stability a koróznych vlastností nehrdzavejúcich ocelí riadenou precipitáciou sekundárnych fáz.M. DománkováVEGAspoluriešiteľ01.01.200831.12.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne