6. 6. 2020  13:56 Norbert
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     
     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej realityP. KošťálKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
2
 E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraníKEGAspoluriešiteľ01.01.2013
31.12.2015
3
 Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírodeI. Tureková
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
4 Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosťK. ČekanováKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
5
K. Balog
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
6 Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachovMladý výskumník
riešiteľ
22.03.2017
31.12.2017
7
 Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradabilityM. Soldán
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2021
8
KEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
9 Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachovinštitucionálny projektspoluriešiteľ
01.06.2017
31.05.2018
10
M. Rusko
APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ
01.01.201231.12.2013
11K. BalogOP VaI
riešiteľ
01.09.2017
31.08.2021
12
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2015
31.12.2017
13A. Michalíková
APVV - Program LPP
spoluriešiteľ
01.04.200830.09.2011
14VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2018
31.12.2021
15 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadeníAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ
01.07.2019
30.06.2023
16
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2020
31.12.2023
17
 Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstve
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ24.10.2013
30.09.2017
18
 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charaktetistík priemyselných prachov a horľavých plynovR. Kuracina
VEGA
zodpovedný riešiteľ01.01.201731.12.2020
19
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
20
 Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostrediaM. Beňoinštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.04.2016
31.05.2017
21
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
22
 Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici
inštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ01.06.201731.12.2017
23R. KuracinaAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
24APVV - Program LPPspoluriešiteľ
27.10.2006
31.10.2009
25
 Vedomostná fakulta pre hospodársku prax
SOP Ľudské zdroje
riešiteľ
01.10.201330.09.2015
26K. Balog
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.2017
31.12.2020
27
 Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejovAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
28
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.200931.12.2011
29
 Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachovR. Kuracinainštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ
06.05.201931.10.2020
30R. Kuracina
inštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ
16.04.2018
31.12.2018
31 Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnostiKEGAspoluriešiteľ01.01.2017
31.12.2019
32KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
33VEGAspoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně