20. 10. 2019  3:37 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FEHÉR, L. -- KURACINA, R. Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc
Anglický názov: Measurement of fire characteristics of coal in dependence of particle size
Český názov:
Autor: Ing. László Fehér
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: minimal, ignition, prach, minimálna teplota, vznietenie, coal, uhlie, dust, temperature
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. László Fehér
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)