Oct 1, 2020   9:40 a.m. Arnold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     
     
Final thesis     Projects     
Publications
     
Bodies          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Design of a uniform system for risk analysis and risk management.
Written by (author):
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Opponent 3:
prof. Ing. Ján Zelený, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík
Summary:
Práca je zameraná na návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík, ktorý poskytuje komplexný prehľad o rizikách, ich identifikácii, analýze a riadení. Systém je navrhnutý v prostredí tabuľkového editoru Calc z kancelárskeho balíku LibreOffice tak,aby s ním dokázal analytik pracovat' čo najviac systematicky a aby bolo uskutočnenie analýzy jednoduchšie. Práca v prvej časti opisuje výber metód a postupov, ktoré sú následne využité pri konštrukcii súboru v programe LibreOffice Calc. Algoritmy a funkcie použité pre vytvorenie systému analýzy a riadenia rizík sú uvedené v druhej časti práce. Samotný súbor je výsledkom práce a jeho schopnosti sú demonštrované v záverečnej časti práce. V tejto časti bol použitý vytvorený jednotný systém na analýzu a riadenie rizík technológie výroby etylénoxidu popísanej v záverečnej časti práce.
Key words:
analýza, riadenie, riziko, program, Libre Office Calc

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited