6. 6. 2020  0:29 Norbert
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
Orgány
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík
Autor:
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík
Abstrakt:
Práca je zameraná na návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík, ktorý poskytuje komplexný prehľad o rizikách, ich identifikácii, analýze a riadení. Systém je navrhnutý v prostredí tabuľkového editoru Calc z kancelárskeho balíku LibreOffice tak,aby s ním dokázal analytik pracovat' čo najviac systematicky a aby bolo uskutočnenie analýzy jednoduchšie. Práca v prvej časti opisuje výber metód a postupov, ktoré sú následne využité pri konštrukcii súboru v programe LibreOffice Calc. Algoritmy a funkcie použité pre vytvorenie systému analýzy a riadenia rizík sú uvedené v druhej časti práce. Samotný súbor je výsledkom práce a jeho schopnosti sú demonštrované v záverečnej časti práce. V tejto časti bol použitý vytvorený jednotný systém na analýzu a riadenie rizík technológie výroby etylénoxidu popísanej v záverečnej časti práce.
Klíčová slova:
analýza, riadenie, riziko, program, Libre Office Calc

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně