14. 7. 2020  18:43 Kamil
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
Orgány
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík
Autor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Pracovisko:
Oponent 1:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Ján Zelený, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík
Abstrakt:
Práca je zameraná na návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík, ktorý poskytuje komplexný prehľad o rizikách, ich identifikácii, analýze a riadení. Systém je navrhnutý v prostredí tabuľkového editoru Calc z kancelárskeho balíku LibreOffice tak,aby s ním dokázal analytik pracovat' čo najviac systematicky a aby bolo uskutočnenie analýzy jednoduchšie. Práca v prvej časti opisuje výber metód a postupov, ktoré sú následne využité pri konštrukcii súboru v programe LibreOffice Calc. Algoritmy a funkcie použité pre vytvorenie systému analýzy a riadenia rizík sú uvedené v druhej časti práce. Samotný súbor je výsledkom práce a jeho schopnosti sú demonštrované v záverečnej časti práce. V tejto časti bol použitý vytvorený jednotný systém na analýzu a riadenie rizík technológie výroby etylénoxidu popísanej v záverečnej časti práce.
Kľúčové slová:analýza, riadenie, riziko, program, Libre Office Calc

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene