Apr 6, 2020   7:13 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Identification number: 38284
University e-mail: lucia.minarovicova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)
Tajomníčka na katedre - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of Fiber Preparations in Bakery
Written by (author): Ing. Jana Palková
Department: Department of Food Science and Technology (IBT FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Tmáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia vlákninových preparátov v pekárenstve
Summary:Bakalárska práca je zameraná na ucelené spracovanie aktuálnych poznatkov o potravinovej vláknine. Jednotlivé kapitoly sú venované metódam stanovenia vlákniny a taktiež jej technologickým vlastnostiam, ako sú rozpustnosť, hydratačné vlastnosti, viskozita, antioxidačné vlastnosti a pod. Dôležitou časťou práce je zhodnotenie vplyvu spracovania na vlastnosti vlákniny, popísanie jednotlivých spôsobov prípravy vlákninových preparátov a hlavne sumarizácia súčasných možností využitia vlákniny v rôznych odvetviach potravinárskeho priemyslu s dôrazom hlavne na pekárenstvo. Záverečná časť práce opisuje vplyv príjmu vlákniny z rôznych zdrojov na ľudský organizmus, či už z pozitívneho hľadiska (prevencia rakoviny, cukrovky, srdcovocievnych ochorení a pod.) alebo z hľadiska potencionálnych negatívnych dôsledkov.
Key words:potravinová vláknina, vlákninový preparát, celulóza, obilniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited