Apr 6, 2020   6:19 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Identification number: 38284
University e-mail: lucia.minarovicova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)
Tajomníčka na katedre - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Use of Resistant Starch in the Cereal Technology
Written by (author): Ing. Monika Krišková
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Opponent:Ing. Michal Magala, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie rezistentného škrobu v cereálnej technológii
Summary:V diplomovej práci boli stanovené základné chemické parametre a funkčné vlastnosti pšeničnej hladkej a polohrubej múky a komerčne zakúpených škrobových prípravkov (banánová múka, Hi-maize, Clearam a kukuričný škrob). Pomocou prístroja Mixolab bol sledovaný vplyv prídavkov škrobových prípravkov na vlastnosti pšeničného cesta. V pšeničných múkach, škrobových prípravkoch a rovnako aj vo výrobkoch bol stanovený obsah rezistentného škrobu, nerezistentného a celkového škrobu. Súčasťou práce bola aj príprava výrobkov, ktorými boli žemle, sušienky a cestoviny. Vo výrobkoch bol sledovaný vplyv prídavkov škrobových prípravkov na základné fyzikálne parametre, textúrne a senzorické vlastnosti. Výsledkom práce je zistenie, že prídavky škrobových prípravkov ovplyvňovali vlastnosti cesta, do menšej miery aj fyzikálne parametre vyhotovených výrobkov, textúrne vlastnosti aj senzorické hodnotenie.
Key words:klasifikácia, cereálne výrobky, rezistentný škrob

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited