Apr 6, 2020   6:02 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Identification number: 38284
University e-mail: lucia.minarovicova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)
Tajomníčka na katedre - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Pseudocereal teff and its use in cereals products
Written by (author): Ing. Jana Palková
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Opponent:Ing. Michal Magala, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pseudoobilnina teff a jej využitie v cereálnych výrobkoch
Summary:Diplomová práca je zameraná na stručné spracovanie aktuálnych teoretických poznatkov o neštandardnej bezlepkovej obilnine teff a cereáliách a hlavne na komplexné hodnotenie širokého spektra vlastností a parametrov vybraných surovín a cereálnych výrobkov s prídavkom teffovej múky. Jednotlivé kapitoly experimentálnej časti sú venované základnej analýze pšeničnej a teffovej múky, stanoveniu ich chemických a funkčných vlastností, hodnoteniu antioxidačných vlastností, posúdeniu vplyvu rôznych prídavkov teffu na reologické parametre pšeničného cesta, príprave cereálnych výrobkov ako sú žemle, sušienky, krekry, či cestoviny s rôznym prídavkom teffovej múky, stanoveniu fyzikálnych a textúrnych parametrov jednotlivých hodnotených cereálnych výrobkov a na záver ich senzorickej analýze. Zo získaných výsledkov vyplýva, že vlastnosti teffovej múky sú v porovnaní so štandardnou pšeničnou múkou v mnohých prípadoch veľmi priaznivé a použitie múky teff na prípravu cereálnych produktov určených hlavne pre celiatikov má tak svoje opodstatnenie a potencionálne komerčné využitie.
Key words:teff, cereálie, lepok, pšeničná múka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited