Apr 6, 2020   7:12 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Identification number: 38284
University e-mail: lucia.minarovicova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)
Tajomníčka na katedre - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Pectin extraction and its use in the food industry
Written by (author): Bc. Flóra Szokola
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Extrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysle
Summary:Pektín je heteropolysacharid, ktorý je prítomný v bunkovej stene skoro všetkých rastlín, avšak nie každý pektín je vhodný na priemyselné využitie. Komerčne sa získava najmä z jablkových výliskov a z kôry citrusových ovocí. Je široko používaný v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, v kozmetike a v mnohých ďalších odvetviach. V tejto bakalárskej práci je zhrnutý popis pektínu, popis surovín, z ktorých sa pektín vyrába a tiež sú spomenuté možné zdroje pektínu. Jedna kapitola je venovaná extrakcii pektínu, vrátane novších extrakčných metód. Posledná kapitola je zameraná na potravinárske využitie pektínu. Najvýznamnejšou vlastnosťou je jeho gélotvoriaca schopnosť, ale používa sa aj ako stabilizačné alebo emulgačné činidlo.
Key words:polysacharid, pektín, extrakcia, džem

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited