Apr 6, 2020   7:30 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Identification number: 38284
University e-mail: lucia.minarovicova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)
Tajomníčka na katedre - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Colours in Food
Written by (author): Ing. Viktória Adamišinová
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Body
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Farbivá v potravinách
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo zhrnúť informácie o potravinárskych farbivách, spolu s problematikou ich využívania v potravinách. Úvodná časť práce obsahuje charakteristiku aditívnych látok, ich označenie, bezpečnosť, rozdelenie do príslušných skupín a ich funkciu plniacu v potravinách. Nasledujúca časť je venovaná farbivám a legislatíve týkajúcej sa použitia aditív v potravinárskom priemysle, kde je aj uvedený zoznam povolených farbív spolu s ich označením. Tretia časť poskytuje stručný pohľad na vlastnosti a charakteristiku jednotlivých farbív, a popis možných účinkov na ľudské zdravie, ktoré sú v ich súvislosti diskutované.
Key words:aditívne látky, farbivá, prírodné farbivá, syntetické farbivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited