Aug 12, 2020   5:57 a.m. Darina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Rumann, PhD.
Identification number: 38286
University e-mail: jan.rumann [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Hydraulic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adrian Böhmer
Assessment of the Effects of Intake Structure Geometry of Low-Head SHPP on the Flow Velocity Distribution
May 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adrian Böhmer
Matematický model prúdenia v koryte nad haťou VD Kolárovo
May 2017
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Dušička
Hydroenergetické využitie starého mlyna pri obci Meliata
May 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Gorek
Návrh MVE na odbernom objekte v Dobrohošti
May 2009
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Guľašová
Návrh odberného objektu kanála pre vodné športy v Červenom Kláštore
May 2010
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Guľašová
Návrh vodáckej dráhy na Hornáde
May 2012
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Hotový
Umelý kanál pre vodné športy pri hati Trenčianske Biskupice
May 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Klenovič
Návrh hydroenergetického využitia rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde
May 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matej Klenovič
Výpočet hladinového režimu v prívodnom kanáli VE Sereď
May 2013
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Klučinec
Návrh MVE Švošov
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Juraj Kremser
Determination of the Flap Gate Capacity at the Žilina Water Structure
May 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Kremser
Experimentálne porovnanie výpočtových metód pre stanovenie hydraulických strát v tlakových potrubiach
May 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Andrej Kuruc
Stanovenie vplyvu prevádzky hate Preseľany na prevázku MVE Kovarce
May 2012Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Kuruc
Určenie vplyvu prevádzky hate Preseľany na prevádzku MVE Kovarce
May 2013Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Kyseláková
Posúdenie možností hydroenergetického využitia rieky Váh v úseku Ružomberok - Kraľovany
May 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Lapošová
Návrh tlakového privádzača pre pripravovanú MVE
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Lazoríková
Modelling the Flow in the the Hričov Reservoir
May 2019
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Lopuch
Štúdia možností výstavby MVE v obci Spišské Bystré
May 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Lucia Lukácsová
Návrh odberného objektu umelého kanála pre vodné športy
May 2011Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Maco
Hydraulické posúdenie prúdenia vo vtokovom objekte MVE Trenčianske Biskupice I
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Maco
Výpočet hladinového režimu rieky Váh v úseku Lipovec - Strečno
May 2014Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Majzlík
Výpočet hladinového režimu pre MVE Liptovská Teplá II
May 2015
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Molnár
Návrh malej vodnej elektrárne Černová
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Molnár
Stanovenie krivky čistého spádu pre MVE Rojkov
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Pavúček
Research on Measures for Minimizing the Scour Developement at the Hričov Weir
May 2019
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Peterková
Hydraulické výpočty hladinového režimu pre pripravovanú MVE na Hornáde
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Peterková
Návrh rybovodu pre pripravované VD Kolárovo
May 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Petráš
Návrh malej vodnej elektrárne na rieke Hron
May 2010
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Polák
Návrh technického rybovodu pre spriechodnenie kamenných prehrádzok ramennej sústavy VD Gabčíkovo.
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Roháč
Návrh hydroenergetického využitia lokality Banská Bystrica - Majer na rieke Hron
May 2012
Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Martin Roháč
Návrh hydroenergetického využitia lokality na rieke Hron
May 2010Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Roth
Návrh MVE Hrboltová
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Schubert
Hydraulický návrh kanála pre vodné športy
May 2010Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dagmara Skoncová
Measurement of Velocity Field Deformations on a Physical Model of Screenings
May 2019
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Zuzana Šafariková
Možnosti energetického dovyužitia prietokov do starého kortya Dunaja na VS Čunovo
May 2015
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Šafariková
Návrh energetického dovyužitia prietokov do starého kortya Dunaja na VS Čunovo
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Ščasný
Možností využitia experimentálnej turbíny typu SETUR v MVE
May 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Šebestová
Návrh MVE Hliník nad Hronom
May 2010
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Šebestová
Stanovenie krivky trvania čistého spádu prihaťovej MVE
May 2008
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Šipka
Posúdenie vplyvu navrhovaného VD Sereď na VE Madunice
May 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Tokoš
Hydroenergetické využitie toku Rajčianka v lokalite Lietavská lúčka
May 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Tokoš
Vodohospodársko-energetický plán prihaťovej MVE
May 2008Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Návrh MVE Kamenín
May 2011
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Ujváry
Návrh hornej prevádzkovej hladiny pre pripravovanú MVE Stankovany
May 2011
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Ujváry
Návrh vzdúvacieho objektu pri MVE Hubová
May 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Vetrík
Návrh vtokového objektu pre vodácku dráhu v Košiciach
May 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress