Nov 14, 2019   6:19 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identification number: 38288
University e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of a current state and prognosis of economic trend in each region of Slovakia with respect to nominal wage
Written by (author): Ing. Natália Beranová
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza súčasného stavu a prognóza ekonomického vývoja jednotlivých regiónov Slovenska vzhľadom na nominálnu mzdu
Summary:Prvá časť práce priblíži niektoré ekonomické pojmy používané v práci, ekonomickú situáciu z obdobia skúmaných dát, definíciu, problematiku a možnosti rozvoja regiónu. Druhá časť je venovaná prehľadu použitých metód z analýzy časových radov. Tretia časť je aplikačná a snažím sa v nej, na základe metód popísaných v druhej časti, nájsť najvhodnejší model spracovania časových radov priemernej nominálnej mesačnej mzdy pre popis procesov generujúcich hodnoty časového radu v každom regióne a pre možnosť prognózovania budúcich hodnôt, no napr. aj pre schopnosť vysvetliť budúce hodnoty inej, ekonomicky úzko zviazanej náhodnej premennej akou je hrubý domáci produkt.
Key words:región, analýza časových radov, ARMA proces, analýza hlavných komponentov, prognóza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited