19. 1. 2020  6:44 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identifikačné číslo: 38288
Univerzitný e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza súčasného stavu a prognóza ekonomického vývoja jednotlivých regiónov Slovenska vzhľadom na nominálnu mzdu
Autor: Ing. Natália Beranová
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza súčasného stavu a prognóza ekonomického vývoja jednotlivých regiónov Slovenska vzhľadom na nominálnu mzdu
Abstrakt:Prvá časť práce priblíži niektoré ekonomické pojmy používané v práci, ekonomickú situáciu z obdobia skúmaných dát, definíciu, problematiku a možnosti rozvoja regiónu. Druhá časť je venovaná prehľadu použitých metód z analýzy časových radov. Tretia časť je aplikačná a snažím sa v nej, na základe metód popísaných v druhej časti, nájsť najvhodnejší model spracovania časových radov priemernej nominálnej mesačnej mzdy pre popis procesov generujúcich hodnoty časového radu v každom regióne a pre možnosť prognózovania budúcich hodnôt, no napr. aj pre schopnosť vysvetliť budúce hodnoty inej, ekonomicky úzko zviazanej náhodnej premennej akou je hrubý domáci produkt.
Kľúčové slová:región, analýza časových radov, ARMA proces, analýza hlavných komponentov, prognóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene