Dec 12, 2019   4:32 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identification number: 38288
University e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Copula Parameter Estimation
Written by (author): Ing. Jana Petkaničová
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Neparametrický odhad parametrov združeného rozdelenia pravdepodobnosti
Summary:V tejto práci ponúkame prehľad základných numerických metód na odhad parametrov jednorozmerných pravdepodobnostných rozdelení s ich charakteristikami, výhodami a nevýhodami použitia, prinášame aj výsledky numerickej implementácie. Najviac sa však zameriavame na kopuly, ktoré sú reprezentantmi čírej závislosti dvoch náhodných premenných. Uvádzame, ako s pojmom kopúl súvisia najznámejšie miery konkordancie (Spearmanovo rho, Kendallovo tau a Blomqvistovo beta), pokračujeme definíciou špecifík Archimedovskej triedy kopúl a na základe týchto poznatkov objasňujeme princípy metód odhadu dvojparametrických Archimedovských kopúl -- vyberáme metódu (tau,rho)-inverzie a metódu momentov pre kopuly a na záver sa venujeme numerickým výsledkom oboch implementovaných metód.
Key words:kopula, odhad parametrov, metoda momentov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited