28. 1. 2020  5:29 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identifikačné číslo: 38288
Univerzitný e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Neparametrický odhad parametrov združeného rozdelenia pravdepodobnosti
Autor: Ing. Jana Petkaničová
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Neparametrický odhad parametrov združeného rozdelenia pravdepodobnosti
Abstrakt:V tejto práci ponúkame prehľad základných numerických metód na odhad parametrov jednorozmerných pravdepodobnostných rozdelení s ich charakteristikami, výhodami a nevýhodami použitia, prinášame aj výsledky numerickej implementácie. Najviac sa však zameriavame na kopuly, ktoré sú reprezentantmi čírej závislosti dvoch náhodných premenných. Uvádzame, ako s pojmom kopúl súvisia najznámejšie miery konkordancie (Spearmanovo rho, Kendallovo tau a Blomqvistovo beta), pokračujeme definíciou špecifík Archimedovskej triedy kopúl a na základe týchto poznatkov objasňujeme princípy metód odhadu dvojparametrických Archimedovských kopúl -- vyberáme metódu (tau,rho)-inverzie a metódu momentov pre kopuly a na záver sa venujeme numerickým výsledkom oboch implementovaných metód.
Kľúčové slová:kopula, odhad parametrov, metoda momentov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene