Dec 9, 2019   5:17 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identification number: 38288
University e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Models of time series with missing values and unevenly spaced time series
Written by (author): Ing. Dagmar Žáková
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modely časových radov s chýbajúcimi alebo nepravidelnými pozorovaniami
Summary:Nepravidelne zaznamenávané časové rady sú prirodzeným javom v experimentálnych vedách, či už pre nepriazeň počasia, dostupnosť meracích prístrojov alebo vzoriek, a pod. Ich spracovanie je netriviálne, bežným prístupom je transformácia takýchto údajov do rovnomerne rozložených časových bodov, kedy sa dajú využiť efektívne postupy lineárnej algebry a mnohé úlohy majú explicitné riešenie. Takýto preprocesing však môže vniesť závažné chyby do analýzy. Úlohou práce je zmapovať metódy, ktoré dokážu priamo narábať s nepravidelnými časovými radmi, a pre konkrétnu výskumnú úlohu navrhnúť vhodné riešenie, vrátane softvérovej implementácie a porovnania s klasickým prístupom.
Key words:casove rady, nepravidelny casovy rad, chybajuce hodnoty, interpolacia, Lomb-Scargle

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited