19. 1. 2020  20:47 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identifikačné číslo: 38288
Univerzitný e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modely časových radov s chýbajúcimi alebo nepravidelnými pozorovaniami
Autor: Ing. Dagmar Žáková
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modely časových radov s chýbajúcimi alebo nepravidelnými pozorovaniami
Abstrakt:Nepravidelne zaznamenávané časové rady sú prirodzeným javom v experimentálnych vedách, či už pre nepriazeň počasia, dostupnosť meracích prístrojov alebo vzoriek, a pod. Ich spracovanie je netriviálne, bežným prístupom je transformácia takýchto údajov do rovnomerne rozložených časových bodov, kedy sa dajú využiť efektívne postupy lineárnej algebry a mnohé úlohy majú explicitné riešenie. Takýto preprocesing však môže vniesť závažné chyby do analýzy. Úlohou práce je zmapovať metódy, ktoré dokážu priamo narábať s nepravidelnými časovými radmi, a pre konkrétnu výskumnú úlohu navrhnúť vhodné riešenie, vrátane softvérovej implementácie a porovnania s klasickým prístupom.
Kľúčové slová:casove rady, nepravidelny casovy rad, chybajuce hodnoty, interpolacia, Lomb-Scargle

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene