Dec 9, 2019   4:34 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identification number: 38288
University e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Machine learning and probabilistic models
Written by (author): Ing. Iveta Goreková
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modely pravdepodobnosti a strojové učenie
Summary:Strojové učenie často pracuje s veľmi rozsiahlymi dátami, ktoré by nebolo možné spracovať ľudskými schopnosťami na takej úrovni ako to zvládnu počítače. Tu sa často využívajú nástroje strojového učenia, ako sú modely, slúžiace na charakterizovanie a predpovedanie dát. Táto práca skúma modely postavené na báze pravdepodobnosti, čím prepája problematiku strojového učenia s teóriou pravdepodobnosti. Špeciálnu pozornosť venujeme grafickým modelom pravdepodobnosti, ktoré sú atraktívne vďaka jednoduchej interpretovateľnosti. Hlavným cieľom tejto práce je objasniť teóriu, na ktorej sa zakladá výskum v tejto oblasti a na konkrétnych príkladoch v prostredí R demonštrovať využívanie týchto teoretických poznatkov a popisovaných postupov v praxi. V práci sa venujeme aj tomu, kam spojenie týchto vedných disciplín smeruje a aké sú možnosti rozvoja tejto oblasti.
Key words:strojové učenie, data mining, Bayesova veta, grafické modely

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited