19. 1. 2020  5:56 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identifikačné číslo: 38288
Univerzitný e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modely pravdepodobnosti a strojové učenie
Autor: Ing. Iveta Goreková
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modely pravdepodobnosti a strojové učenie
Abstrakt:Strojové učenie často pracuje s veľmi rozsiahlymi dátami, ktoré by nebolo možné spracovať ľudskými schopnosťami na takej úrovni ako to zvládnu počítače. Tu sa často využívajú nástroje strojového učenia, ako sú modely, slúžiace na charakterizovanie a predpovedanie dát. Táto práca skúma modely postavené na báze pravdepodobnosti, čím prepája problematiku strojového učenia s teóriou pravdepodobnosti. Špeciálnu pozornosť venujeme grafickým modelom pravdepodobnosti, ktoré sú atraktívne vďaka jednoduchej interpretovateľnosti. Hlavným cieľom tejto práce je objasniť teóriu, na ktorej sa zakladá výskum v tejto oblasti a na konkrétnych príkladoch v prostredí R demonštrovať využívanie týchto teoretických poznatkov a popisovaných postupov v praxi. V práci sa venujeme aj tomu, kam spojenie týchto vedných disciplín smeruje a aké sú možnosti rozvoja tejto oblasti.
Kľúčové slová:strojové učenie, data mining, Bayesova veta, grafické modely

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene