Dec 12, 2019   5:16 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identification number: 38288
University e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Statistical interpolation methods in geoinformatic
Written by (author): Ing. Lukáš Lackovič
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Opponent:Ing. Daniel Szatmári, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štatistické interpolačné metódy v geoinformatike
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu a návrhy možností voľby variogramovej funkcie, pričom sú zhrnuté metódy regresnej analýzy -- parametrické i neparametrické. Praktické príklady využitia týchto metód sú vytvorené v softvéri MATLAB a sú analyzované a porovnávané z hľadiska využiteľnosti. Prvá časť je zameraná na zhrnutie a charakteristiku štatistických interpolačných metód. Druhá časť popisuje návrh variogramových modelov parametrickými a neparametrickými metódami. Tretia a štvrtá časť sú zamerané na praktickú implementáciu a analýzu variogramových modelov, na spôsob vytvorenia a analýzy jednotlivých metód na vybraných vzorkách dát. Grafické výsledky boli nasimulované prostredníctvom programu MATLAB a SURFER. Programy a grafy sú súčasťou príloh.
Key words:kriging, variogram, parametrická regresia, interpolácia, neparametrická regresia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited