27. 1. 2020  16:15 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identifikačné číslo: 38288
Univerzitný e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štatistické interpolačné metódy v geoinformatike
Autor: Ing. Lukáš Lackovič
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Szatmári, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štatistické interpolačné metódy v geoinformatike
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na analýzu a návrhy možností voľby variogramovej funkcie, pričom sú zhrnuté metódy regresnej analýzy -- parametrické i neparametrické. Praktické príklady využitia týchto metód sú vytvorené v softvéri MATLAB a sú analyzované a porovnávané z hľadiska využiteľnosti. Prvá časť je zameraná na zhrnutie a charakteristiku štatistických interpolačných metód. Druhá časť popisuje návrh variogramových modelov parametrickými a neparametrickými metódami. Tretia a štvrtá časť sú zamerané na praktickú implementáciu a analýzu variogramových modelov, na spôsob vytvorenia a analýzy jednotlivých metód na vybraných vzorkách dát. Grafické výsledky boli nasimulované prostredníctvom programu MATLAB a SURFER. Programy a grafy sú súčasťou príloh.
Kľúčové slová:kriging, variogram, parametrická regresia, interpolácia, neparametrická regresia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene