Jun 24, 2019   12:49 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Drahňovský, PhD.
Identification number: 38290
University e-mail: drahnovsky [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Baňár
Návrh opatrení na zlepšenie systému dodávok technologických zariadení meracích systémov pre jadrové elektrárne vo VÚJE, a.s. Trnava
June 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Bednáriková
Návrh opatrení na optimalizáciu usporiadania montážneho pracoviska v podniku SCHNELLECKE SLOVAKIA s. r. o., Lozorno
June 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Beňo
Návrh zefektívnenia systému údržby na vybranej prevádzke v podniku FORTISCHEM a. s., Nováky
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Bežová
Návrh opatrení na zefektívnenie skladovania materiálu v podniku AT - ENGINEERING spol. s r.o., Bratislava
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Blaňár
Návrh opatrení pri aplikácii princípov JIT (Kanban) pri plánovaní a riadení výrobných procesov v podniku ZF SACHS Slovakia, a. s., Trnava
June 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Borovský
Návrh opatrení na zefektívnenie časovej štruktúry výrobného procesu na pracovisku obrábania v podniku ZTS-LR NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom
June 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Budajová
Návrh opatrení na zefektívnenie údržbársko-opravárenského systému v podniku ETI ELB s. r. o.
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Budajová
Návrh zefektívnenia riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ETI ELB s. r. o., Báhoň
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Burská
Návrh opatrení na racionalizáciu skladového hospodárstva v podniku Víno Matyšák, s. r. o., Pezinok
June 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Císar
Návrh racionalizácie riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku HKS Forge, s. r. o., Trnava
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Daxner
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku PIPECO SLOVAKIA, s. r. o., Brezno
June 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Domorák
Návrh zdokonalenia systému skladovania vo výstupnom sklade v spoločnosti Bekaert Slovakia, s. r. o., Sládkovičovo
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Ďurkovičová
Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v podniku PCA Slovakia, s. r. o., Trnava
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Foltín
Návrh zavedenia nových a zdokonalenia existujúcich prvkov štandardizácie na montážnom pracovisku v podniku RONSON PLASTICS s. r. o.
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Renata Gabrišová
Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej logistiky v podniku Stroje a mechanizmy, a.s. Bratislava
June 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Gaži
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia výrobnej logistiky v podniku Leoni Autokabel Slowakia spol. s r. o., Trenčín
June 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Hankovský
Návrh opatrení na zefektívnenie sledovania ukazovateľa CEZ na montážnej linke L2 v podniku ZF Slovakia, a. s., Trnava
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Hečko
Návrh opatrení na zefektívnenie práce na linke ručného osádzania DPS plošných spojov v podniku Sony Slovakia, s.r.o. Trnava
June 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Hečková
Návrh na zníženie stavu zásob na vstupných skladoch v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Hečková
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava
June 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Hodasová
Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej logistiky v podniku Franke Slovakia s. r. o., Žilina
June 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Hodasová
Návrh racionalizácie skladového hospodárstva v podniku NMB-Minebea Slovakia s. r. o., Bratislava
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Hodulík
Návrh odporúčaní na zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Zentiva, a. s., Hlohovec
June 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Hodulík
Návrh zefektívnenia procesu vzorkovania vstupného materiálu v spoločnosti Zentiva, a. s., Hlohovec
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hrádelová
Návrh opatrení na zefektívnenie systému údržby na linke GX v podniku VACUUMSCHMELZE, s. r. o., Horná Streda
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Hudák, PhD.
Návrh zdokonalenia riadenia výrobných procesov v priemyselnom podniku
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hurajt
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vychystávania hotových výrobkov v podniku Nestlé Slovensko s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marieta Hyžová
Návrh na zavedenie "pull princípu" vo výrobnom systéme v podniku Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s. r. o.
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Juroš
Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Juroš
Návrh opatrení na zdokonalenie materiálového toku na prevádzke Ťaháreň rúr v podniku Železiarne Podbrezová, a. s.
June 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Kabát
Návrh na zefektívnenie procesov lepenia a cínovania v podniku VACUUMSCHMELZE, s. r. o., Horná Streda
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Kachnič
Návrh opatrení na zefektívnenie údržbársko-opravárenského procesu na úseku Elektroautomatizácie v podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Karaková
Návrh opatrení na racionalizáciu skladového hospodárstva v podniku Železiarne Podbrezová, a. s.
June 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Karas
Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového zabezpečenia na segmentoch G a I v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karin Kolesárová
Návrh na zvýšenie technickej využiteľnosti montážnej linky Renault/Dacia s využitím systému ANDON v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kopták, PhD.
Návrh zavedenia princípov štíhlej výroby do výrobného procesu v podniku OMNIA KLF, a. s.
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Kosáková
Návrh aplikácie elektronického systému Kanban v podniku PROTHERM PRODUCTION s. r. o., Skalica
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nika Kovácsová
Návrh opatrení na zefektívnenie manipulácie s materiálom v podniku MONTOSTROJ a.s.
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nika Kovácsová
Návrh štandardu montáže priemyselného svietidla HBT2 s využitím analýzy MTM UAS v podniku InLED, s. r. o., Senec
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Krajčo
Návrh efektívneho montážneho procesu na montážnom pracovisku VS20 pomocou analýzy MTM UAS v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kubišová
Návrh opatrení na zdokonalenie zmenového riadenia v podniku ELSTER, s. r. o., Stará Turá
June 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Lenický
Návrh opatrení na zefektívnenie procesu riadenia zmien v podniku Slovnaft, a.s., Bratislava
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Lišaník
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob náradia v podniku MIKROTECH, s. r. o., Považská Bystrica
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Machovičová
Návrh štandardizácie montážnych postupov na linke L1 ZMS v podniku ZF Slovakia, a. s., Trnava
May 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Marcinová
Návrh zdokonalenia zásobovania a skladového hospodárstva v podniku Biotika a. s., Slovenská Ľupča
May 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Michal
Návrh opatrení na úpravu štandardov údržby v podniku SLOVEO a.s., Bratislava
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriana Mináriková
Návrh opatrení na zdokonalenie vybraných logistických oblastí v podniku Fibra, spol. s r. o., Šahy
June 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Mináriková
Návrh zefektívnenia systému riadenia zásob v podniku Hörnlein, k.s.
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Nádašský
Návrh racionalizačných opatrení na zefektívnenie rozmiestnenia pracovísk v podniku ŽOS Trnava, a. s., Trnava
June 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Peričková
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vychystávania materiálu pre linku Opel v podniku INA SKALICA spol. s r. o.
May 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Pilka
Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia kvality výrobkov v podniku Pezinské tehelne - Paneláreň, a. s., Pezinok
June 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Pitvor
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia výrobnej logistiky v podniku PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r. o., Kežmarok
June 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Poláková
Návrh nového rozmiestnenia pracovísk na úseku Post proces v podniku Delphi Slovensko, s. r. o., Senica
June 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Remenár
Návrh opatrení na zefektívnenie logistického systému z hľadiska sekurizácie tokov v podniku PCA Slovakia, s. r. o., Trnava
May 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Rosa
Návrh opatrení na zdokonalenie materiálového zabezpečenia liniek Apex v podniku Continental Matador Truck Tires s. r. o., Púchov
June 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Rosypalová
Návrh metodiky stratégie údržby v podniku Duslo, a. s., Šaľa
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Rozenberg
Návrh zdokonalenia implementácie TPM na pilotnom pracovisku v podniku Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
May 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Schultzová
Návrh zavedenia lean princípov v procese kompletizácie objednávok v podniku FM SLOVENSKÁ, s. r. o., Sereď
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Srnka
Návrh opatrení na zefektívnenie systému skladovania a vychystávania náradia a meradiel pre výrobné linky v podniku INA Kysuce, spol. s r. o., Kysucké Nové Mesto
May 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Streličáková
Návrh opatrení na zefektívnenie výrobného priestoru v podniku Vitalo Slovakia s. r. o., Horný Hričov
May 2014Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Darina Sýkorová
Návrh racionalizačných opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku AVENT Slovakia, s.r.o., Piešťany
June 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Talnagiová, PhD.
Návrh opatrení na zmenu technológie výroby vo firme Premac, s.r.o. Bratislava
June 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Tarišková
Návrh zefektívnenia systému riadenia údržby a opráv v podniku SES a. s., Tlmače
May 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Tomašovič
Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti výrobného procesu v podniku Sony Slovakia, s.r.o. Trnava
June 2007Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Vyskočová
Návrh zefektívnenia procesu zmien výrobkov počas výroby v podniku Foxconn Slovakia, spol. s r. o., Nitra
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress