25. 5. 2020  2:44 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Kontakty
     
Absolvent
     
     Závěrečná práce     
Orgány     
Vedené práce
          

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
TypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Juraj Baďo
Databáza strojov a zariadení pre návrh briketovacích a peletovacích liniek
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Martin Baláž
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ivan Bali
Ekonomická analýza briketovacích a peletovacích strojov
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Miroslav Bátovský
CD-ROM - "Výrobné stroje a zariadenia"
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Juraj Beňák
Konštrukčný návrh triediaceho stroja na triedenie tuhých odpadov
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Dávid Bilčík
Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tibor Blaho
Využitie technológie peletovania vo výrobnej prevádzke
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Čierny
Ekonomická analýza technologickej linky pre zhodnocovanie stavebného odpadu
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ladislav Čizmadia
Technológie, stroje a zariadenia pre recykláciu textilu
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ján Dubravčík
Návrh riešenia systému odpadového hospodárstva na SjF STU v Bratislave
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Patrik Filipek
Analýza výrobného procesu na rezacom CNC plotri vo firme Afinis Group s.r.o.
červen 2014
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Ivan Fiťka
Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
červen 2015
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ivan Fiťka
Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Gálik
Konštrukčný návrh laboratórneho závitovkového lisu s hydraulickým pohonom
červen 2016Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Galko
Databáza strojov a zariadení pre návrh peletovacích a briketovacích liniek
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimír Hallér
Návrh technologickej linky na zhodnocovanie fytomasy
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Stanislava Hodálová
Návrh zefektívnenia práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Patrik Hradilek
Posudzovanie kvality tuhých ušľachtilých biopalív
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Dominik Hyben
Meranie kvalitatívnych parametrov kompozitov na báze odpadových materiálov
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Ivánek
Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre testovanie oteru brikiet
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Javnický
Výskum procesu zhutňovania rôznych druhov drevných odpadov
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Martin Kajan
Návrh akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie mechanických vlastností biopalív
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Kasala
Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Kasala
Výskum procesu zhutňovania vybraných druhov rýchlorastúcich drevín
červen 2015
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Pavol Klimek
Technológia a stroje pre zhutňovanie drevnej biomasy
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Knap
Doba stabilizácie výlisku z biomasy po zhutnení
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mgr. Tímea Kósaová
Návrh na implementáciu noriem radu ISO 14001 do podniku RPC BRAMLAGE Veľký Meder s.r.o.
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Marta Kotesová
Ekonomická analýza obnoviteľných zdrojov energie
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Kováč
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov na výslednú kvalitu výliskov
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Juraj Krištofovič
Návrh didaktických pomôcok pre výuku hydraulických systémov
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Radoslav Kučera
Analýza procesu zhutňovania a konštrukcií zhutňovacích strojov
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Radoslav Kučera
Analýza procesu zhutňovania a konštrukcií zhutňovacích strojov
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Liška
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov na výslednú kvalitu výliskov pri zhutňovaní
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Lőrinczi
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie rodinného domu
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martin Macák
Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Daniel Mikulič
Ekonomická analýza využívania alternatívnych zdrojov energie
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michaela Mikyšková
Základné vlastnosti a zvláštnosti rôznych druhov biomasy
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Mišút
Laboratórne zariadenie pre výrobu kompozitov na báze odpadových plastov a biomasy
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Nagy
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie auto-karavanov
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Andrej Niko
Konštrukčný návrh zariadenia pre kropenie drevných pilín
září 2010Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Okapec
Návrh akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie vlastností tuhých biopalív
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Ondruška
Výskum procesu lisovania vybraných druhov fytomasy
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lucia Orsághová
Ekonomická analýza technologických liniek pre zhodnocovanie biomasy
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Erik Pásztor
Technológie, stroje a zariadenia na triedenie tuhých materiálov
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adam Petruf
Výskum procesu zhutňovania odpadov z biomasy
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jozef Pisarčík
Návrh robotizovaného pracoviska pre pedagogické a výskumné účely
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Viktor Poržolt
Stanovenie vplyvu konštrukčných parametrov zhutňovacieho stroja na výslednú kvalitu výliskov
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Gábor Sátor
Výskum vplyvu parametrov procesu zhutňovania agátových pilín na výslednú kvalitu výliskov
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ján Sedlák
Dokončovacie spôsoby obrábania
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Mariana Senková
Materiálové zhodnocovanie plastových odpadov formou kompozitných materiálov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ľudovít Szabó
Zhodnocovanie drevného odpadu vo výrobnej prevádzke
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Samuel Šoltýs
Analýza konštrukcií zhutňovacích (briketovacích a peletovacích) strojov
červen 2015
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Samuel Šoltýs
Výskum opotrebovania nástrojov kladivového drviča pri dezintegrácii drevnej biomasy
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Tomáš Šurina
Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre zvyšovanie vlhkosti sypkých materiálov
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Takács
Výskum vlastností a parametrov kompozitov na báze odpadových materiálov
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
ZP
Autor: Francesc Tarrida Tirado
Technologies, Machines and Equipments for Textile Waste Recycling
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Tlachač
Konštrukčný návrh laboratórneho zhutňovacieho zariadenia s horizontálnou osou lisovania
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Peter Tlachač
Technológia triedenia a stroje na triedenie tuhých látok
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Kristián Turcsek
Zhodnocovanie odpadových materiálov do formy kompozitov technológiou vstrekovania
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Kamalesh Kumar Umabathy
Research of waste based composite materials application and production
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Sriram Venkatachalam, B.E.
Material recovery of used engine oils - feasibility study
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Vojčík
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na výrobu drevoplastového kompozitu
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Závodný
Konštrukčný návrh experimentálneho závitovkového briketovacieho lisu
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Miriama Zeleňáková
Doba stabilizácie výliskov z biomasy
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Michal Zelenka
Konštrukčný návrh laboratórneho lisovacieho zariadenia
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována