Oct 20, 2020   2:35 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts
     
Graduate
     
     
     
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Baďo
Databáza strojov a zariadení pre návrh briketovacích a peletovacích liniek
June 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Baláž
Conceptual design of robotic workstation for educational purposes
May 2019Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Bali
Ekonomická analýza briketovacích a peletovacích strojov
June 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Bátovský
CD-ROM - "Výrobné stroje a zariadenia"
June 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Beňák
Konštrukčný návrh triediaceho stroja na triedenie tuhých odpadov
June 2009
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Bilčík
Effect of raw material parameters of waste based composite on injection technology
May 2019
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tibor Blaho
Využitie technológie peletovania vo výrobnej prevádzke
June 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Čierny
Ekonomická analýza technologickej linky pre zhodnocovanie stavebného odpadu
June 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Čizmadia
Technológie, stroje a zariadenia pre recykláciu textilu
June 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Dubravčík
Návrh riešenia systému odpadového hospodárstva na SjF STU v Bratislave
June 2012
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrik Filipek
Analýza výrobného procesu na rezacom CNC plotri vo firme Afinis Group s.r.o.
June 2014
Displaying the final thesis
12.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Ivan Fiťka
Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
June 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Fiťka
Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
June 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Gálik
Konštrukčný návrh laboratórneho závitovkového lisu s hydraulickým pohonom
June 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Galko
Databáza strojov a zariadení pre návrh peletovacích a briketovacích liniek
June 2010Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Hallér
Návrh technologickej linky na zhodnocovanie fytomasy
June 2012Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Hodálová
Návrh zefektívnenia práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
June 2012
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Hradilek
Posudzovanie kvality tuhých ušľachtilých biopalív
June 2013Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dominik Hyben
Measurement of quality parameters of composites based on waste materials
May 2020Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Ivánek
Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre testovanie oteru brikiet
June 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Javnický
Výskum procesu zhutňovania rôznych druhov drevných odpadov
June 2009
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Kajan
Návrh akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie mechanických vlastností biopalív
June 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Kasala
Engineering design of four-shaft shredding machine
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kasala
Výskum procesu zhutňovania vybraných druhov rýchlorastúcich drevín
June 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Klimek
Technológia a stroje pre zhutňovanie drevnej biomasy
June 2010
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Knap
Doba stabilizácie výlisku z biomasy po zhutnení
June 2011
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Tímea Kósaová
Návrh na implementáciu noriem radu ISO 14001 do podniku RPC BRAMLAGE Veľký Meder s.r.o.
June 2010
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Kotesová
Ekonomická analýza obnoviteľných zdrojov energie
June 2011
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Kováč
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov na výslednú kvalitu výliskov
June 2010
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Juraj Krištofovič
Návrh didaktických pomôcok pre výuku hydraulických systémov
June 2011Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Radoslav Kučera
Analýza procesu zhutňovania a konštrukcií zhutňovacích strojov
June 2008
Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Radoslav Kučera
Analýza procesu zhutňovania a konštrukcií zhutňovacích strojov
June 2009Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Liška
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov na výslednú kvalitu výliskov pri zhutňovaní
June 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Lőrinczi
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie rodinného domu
June 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Macák
Research of machining possibilities for alloys with higher chromium content
May 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Mikulič
Ekonomická analýza využívania alternatívnych zdrojov energie
June 2009
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Mikyšková
Základné vlastnosti a zvláštnosti rôznych druhov biomasy
June 2012
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Mišút
Laboratórne zariadenie pre výrobu kompozitov na báze odpadových plastov a biomasy
June 2014Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Nagy
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie auto-karavanov
June 2013Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Niko
Konštrukčný návrh zariadenia pre kropenie drevných pilín
September 2010
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Okapec
Návrh akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie vlastností tuhých biopalív
June 2012
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Ondruška
Výskum procesu lisovania vybraných druhov fytomasy
June 2012Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Orsághová
Ekonomická analýza technologických liniek pre zhodnocovanie biomasy
June 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Erik Pásztor
Technológie, stroje a zariadenia na triedenie tuhých materiálov
June 2008
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Petruf
Výskum procesu zhutňovania odpadov z biomasy
June 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Pisarčík
Design of robotized workplace for educational and research purposes
June 2020
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Poržolt
Stanovenie vplyvu konštrukčných parametrov zhutňovacieho stroja na výslednú kvalitu výliskov
June 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gábor Sátor
Výskum vplyvu parametrov procesu zhutňovania agátových pilín na výslednú kvalitu výliskov
June 2016
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Sedlák
Dokončovacie spôsoby obrábania
June 2011Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mariana Senková
Materiálové zhodnocovanie plastových odpadov formou kompozitných materiálov
May 2017
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ľudovít Szabó
Zhodnocovanie drevného odpadu vo výrobnej prevádzke
June 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Samuel Šoltýs
Analýza konštrukcií zhutňovacích (briketovacích a peletovacích) strojov
June 2015
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Šoltýs
Výskum opotrebovania nástrojov kladivového drviča pri dezintegrácii drevnej biomasy
May 2017
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Šurina
Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre zvyšovanie vlhkosti sypkých materiálov
June 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Takács
Výskum vlastností a parametrov kompozitov na báze odpadových materiálov
June 2016Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis
Written by (author): Francesc Tarrida Tirado
Technologies, Machines and Equipments for Textile Waste Recycling
June 2010
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Tlachač
Konštrukčný návrh laboratórneho zhutňovacieho zariadenia s horizontálnou osou lisovania
June 2012
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Tlachač
Technológia triedenia a stroje na triedenie tuhých látok
June 2010
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristián Turcsek
Recovery of waste raw materials into the form of composites by injection technology
May 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamalesh Kumar Umabathy
Research of waste based composite materials application and production
June 2020
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sriram Venkatachalam, B.E.
Material recovery of used engine oils - feasibility study
May 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Vojčík
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na výrobu drevoplastového kompozitu
June 2010
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Závodný
Konštrukčný návrh experimentálneho závitovkového briketovacieho lisu
June 2010
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Zeleňáková
Doba stabilizácie výliskov z biomasy
June 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Zelenka
Engineering design of laboratory pressing machine
June 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress