1. 6. 2020  22:43 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty     
     
     
Záverečná práca     
     Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Stanovenie vplyvu konštrukčných parametrov zhutňovacieho stroja na výslednú kvalitu výliskov
Autor: Ing. Viktor Poržolt
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Stanovenie vplyvu konštrukčných parametrov zhutňovacieho stroja na výslednú kvalitu výliskov
Abstrakt:
Práca pojednáva o vplyvoch konštrukčných parametrov zhutňovacieho zariadenia na výslednú kvalitu výliskov. V úvodnej časti popisuje základné materiálno technologické parametre ktoré najväčšmi ovplyvňujú proces zhutňovania a výslednú kvalitu výlisku. Snaží sa zároveň nájsť prepojenie medzi spracovanými matematickými modelmi ktoré zohľadňovali konštrukčné parametre lisovacieho zariadenia na priebeh lisovania a opísať tak ich vplyv na hustotu výlisku. Po získaní prehľadu o problematike sa vytvoril experimentálny plán zahŕňajúci zistenie vplyvu veľkosti frakcie, lisovacieho tlaku, sily na vytlačenie, súčiniteľa trenia, dĺžky lisovacej komory ďalej spôsob lisovania čo predstavuje zhutňovanie v otvorenej a v uzavretej lisovacej komore. Experimenty sa realizovali podľa navrhnutého experimentálneho plánu a po vyhodnotení údajov boli stanovené vplyvy konštrukčných parametrov. Výsledky môžu byť prínosom pre prax v oblasti dimenzovania lisovacieho priestoru komory zhutňovacieho stroja.
Kľúčové slová:
Zhutňovanie, hustota výlisku, hustota výlisku, dĺžka lisovacieho kanálu, matematické modely zhutňovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene