1. 6. 2020  21:42 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
     
Vedené práce     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza konštrukcií zhutňovacích (briketovacích a peletovacích) strojov
Autor: Ing. Samuel Šoltýs
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Analýza konštrukcií zhutňovacích (briketovacích a peletovacích) strojov
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na analýzu konštrukcií zhutňovacích strojov. Je vytvorená databáza parametrov jednotlivých modelov strojov od výrobcov z celého sveta, ktorá slúži ako podklad k analyzovaniu vybraných parametrov strojov. V práci sú vykonané analýzy a porovnania jednotlivých modelov briketovacích a peletovacích stojov. Ďalej je popísaný spôsob výpočtu technologických a investičných nákladov na jednotku produkcie a porovnanie vybraných modelov peletovacích lisov na základe podkladov z analýzy. V závere práce je popísaný návrh metodiky výberu správnej konfigurácie zhutňovacieho stroja za pomoci vytvorenej databázy strojov, ich porovnaní a analýz.
Kľúčové slová:
zhutňovanie, peletovanie, briketovacie lisy, peletovacie lisy, briketovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene