1. 6. 2020  22:26 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
Absolvent
     
     
Záverečná práca     
     
Vedené práce     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
Autor:
Ing. Ivan Fiťka
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike. Práca opisuje teóriu hydraulických systémov a funkcie prvkov, ktorými je tvorený takýto systém. Ďalej poukazuje na možnosti využitia didaktického panela, ako učebnú a tréningovú pomôcku pre pedagogické účely. Z analýzy didaktického panela vyplýva počet prvkov a možností zapojenia hydraulických schém. Pri návrhu a príprave podkladov pre aplikáciu didaktického panela vychádzame z analýzy, pomocou ktorej vieme navrhnúť a nasimulovať zadané úlohy. V závere práce sú vypracované hydraulické schémy, ktoré sú reálne simulovateľné na didaktickom paneli.
Kľúčové slová:
hydraulický obvod, hydraulický systém, aplikácia hydraulických systémov vo výrobnej technike, didaktický panel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene