1. 6. 2020  22:46 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska
Autor:
Bc. Martin Baláž
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť, ako by v princípe mohlo vyzerať robotizované pracovisko pre výukové účely s ohľadom na aktuálne dostupné technické vybavenie laboratória ústavu. Pre pochopenie problematiky robotov a robotizovaných pracovísk je vyčlenená prvá kapitola práce. Tá sa spočiatku zaoberá úvodom do súčasného stavu robotiky vo svete a ďalej časťami robotizovaného pracoviska, ktoré sú delené do skupín podľa rôznych kritérií. Druhá kapitola práce sa venuje metodike návrhu od úplne prvého kroku, až po výslednú inštaláciu a testovanie robotizovaného pracoviska s ohľadom na všetky dôležité faktory, bezpečnosť nevynímajúc. Tretia kapitola obsahuje koncepčný návrh pracoviska s prvotnou analýzou možností aj výslednou schémou a vizualizáciami. V poslednej štvrtej časti práce bola vykonaná simulácia vybranej pracovnej úlohy v softwarovom prostredí.
Kľúčové slová:robotizované pracovisko, robot KUKA, návrh, RobotExpert, RoboDK

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene