1. 6. 2020  22:26 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty
     
     Výučba
     
     
     
Vedené práce
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ekonomická analýza využívania alternatívnych zdrojov energie
Autor:
Ing. Daniel Mikulič
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Ekonomická analýza využívania alternatívnych zdrojov energie
Abstrakt:
V súčasnosti sa nachádzame v období prechodu od tradičných fosílnych palív, ktorých zásoby sa neustále zmenšujú k novej ére, ktorou je využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Technológie na princípe obnoviteľných zdrojov energie sa dajú charakterizovať ako technológie, ktoré tu ešte včera neboli, ale pre budúcnosť a existenciu ľudstva poskytujú to, čo je na Zemi nevyhnutné a tou je energia, čistá a nevyčerpateľná. Cieľom práce je navrhnúť alternatívne riešenia využitia obnoviteľných zdrojov energie pre aplikáciu v rodinnom dome a následná ekonomická analýza týchto riešení. Pre zabezpečenie energetickej koncepcie rodinného domu existuje v súčasnosti niekoľko systémov založených na obnoviteľných zdrojoch. Medzi najznámejšie a najpreferovanejšie patria slnečné kolektory. Ďalšími vhodnými a veľmi efektívnymi zariadeniami sú kotle na tuhé biopalivá ako sú pelety alebo brikety a taktiež tepelné čerpadlá, ktoré využívajú teplo zo vzduchu, zeme alebo vody.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje energie, ekonomická analýza, slnečné kolektory, kotol na pelety, pelety, tepelné čerpadlo


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene