1. 6. 2020  21:57 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
     
Výučba     Záverečná práca
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výskum procesu zhutňovania rôznych druhov drevných odpadov
Autor:
Ing. Marek Javnický
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Výskum procesu zhutňovania rôznych druhov drevných odpadov
Abstrakt:
V mojej práci sa zaoberám skúmaním procesu zhutňovania drevných odpadov. Je to lisovanie bez pri-dania spojiva. Ako je známe, drevo obsahuje lignín, ktorý je pri procese lisovania vytláčaný z bunkových štruktúr a drží výlisok pokope. V úvode opisujem proces zhutňovania a stroje používané pri zhutňovaní. Ďalej sa zaoberám opisom dreva. Veľmi podstatnou kapitolou je analýza faktorov vplývajúcich na konečnú hustotu výlisku. Ná-sledne sa zaoberám popisom a návrhom experimentu. Cieľom mojej práce je pri zmene skúmaných para-metrov zistiť vlastnosti a správanie sa jednotlivých drevín. V rámci experimentov skúmam vplyv zmeny lisovacieho tlaku, lisovacej teploty, vlhkosti materiálu a veľkosti frakcie lisovaného materiálu vzhľadom na hustotu výlisku. Zistené správanie sa týchto drevín pri zhutňovaní poslúži ako podklad pre návrh matematického modelu. Ten pomôže konštruktérom pri návrhu nových konštrukcií zhutňovacích strojov.
Kľúčové slová:hustota výlisku, lisovací tlak, peletovanie, briketovanie, biopalivo, lisovacia teplota, vlhkosť materiálu, veľkosť vstupnej frakcie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene