1. 6. 2020  21:34 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identifikačné číslo: 38318
Univerzitný e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Riaditeľ - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

     Absolvent          Záverečná práca     
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Konštrukčný návrh triediaceho stroja na triedenie tuhých odpadov
Autor: Ing. Juraj Beňák
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Konštrukčný návrh triediaceho stroja na triedenie tuhých odpadov
Abstrakt:V práci je popísaná technológia triedenia tuhých materiálov a rozdelenie procesu triedenia podľa normy. Toto rozdelenie je jednotlivo stručne popísané. Ďalej je v práci uvedené a popísané rozdelenie podľa jednotlivých technológií. Predstavené sú konkrétne príklady patentových riešení. Pozornosť je venovaná hlavne triedeniu na základe veľkosti vyseparovanej frakcie. Porovnanie technológií je vyvodené z hodinových výkonov, uvádzaných výrobcami takýchto strojov. Z vykonaných analýz sú urobené závery, na základe ktorých je navrhnutý ideový návrh konštrukcie triediaceho stroja. Ide o triedenie na sitách v dvoch stupňoch, pomocou horizontálne uložených rotačných bubnov. Tento ideový návrh je ďalej v práci konštrukčne rozpracovaný chronologicky podľa jednotlivých konštrukčných uzlov. Pri jednotlivých návrhoch sú uvádzané aj potrebné výpočty. Navrhnutý je pohon stroja, pracovné valce, sitá, rám stroja aj s pevnostnou analýzou, kryty konštrukcie, a funkčné časti slúžiace na dopravu materiálu. Celá konštrukcia je v závere zhodnotená. Na, v práci priloženom CD nosiči, je 3D návrh celej konštrukcie.
Kľúčové slová:
triediaci stroj, konštrukcia stroja, triedený materiál


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene